Forssa

Forssa (ruots. Forssa tai Forsa) on lounaissuomalainen teollisuuskaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnan länsiosassa. Kaupunki on sekä Forssan seutukunnan että niin sanotun Lounais-Hämeen alueen keskuspaikka.

Kanta-Hämeen kolmesta kaupungista Forssa on pienin noin 17 900 asukkaallaan. Suomen kuntien joukossa Forssa on väkiluvun perusteella mitattuna 64. suurin. Väestö on keskittynyt kaupungin hallinnollisen alueen eteläosassa sijaitsevaan Forssaan keskustaajamaan ja pohjoisosissa entisen Koijärven kunnan alueella on harvempaa maaseutuasutusta.

Forssan pinta-ala on 253,39 neliökilometriä ja keskimääräinen on väestötiheys noin 72 asukasta neliökilometriä kohti. Vesistöjen osuus pinta-alasta on pieni, mutta tärkeän elementin kaupunkikuvassa muodostaa Loimijoki, jonka alkupäässä kaupunki sijaitsee. Muita merkittäviä vesistöjä ovat osittain Forssassa sijaitseva Kaukjärvi ja vihreän liikkeen syntypaikkana tunnettu Koijärvi.

Forssan naapurikunnat ovat lännessä Jokioinen, idässä ja etelässä Tammela, pohjoisessa Humppila ja Urjala. Forssan seutukuntaan kuuluu Jokioisten, Tammelan ja Humppilan lisäksi Ypäjä. Edellä mainittujen kuntien ohella Lounais-Hämeen alueeseen luetaan mukaan myös Somero ja Urjala. Forssan sijaintia Helsinki–Turku–Tampere-kolmion keskellä pidetään monesti ihanteellisena, sillä asiointimatkat maan suurimpiin kaupunkeihin sujuvat nopeasti. Etäisyys Helsinkiin on 101, Tampereelle 76 ja Turkuun 84 kilometriä.

Forssa kasvoi ja kehittyi 1800-luvulla tekstiiliteollisuuden kasvun myötä. 1900-luvun puolella kaupunki kasvoi tuskin lainkaan maailmansotien välisenä aikana. Uusi kasvujakso alkoi 1960-luvulla rakennusteollisuuden vaudittamana. Sittemmin kaupungin kasvu pysähtyi teollisuuden alkaessa supistaa toimintojaan. Elintarviketeollisuudesta on yritetty muodostaa kaupungille uutta vahvaa työllistäjää, mutta viime aikojen irtisanomiset ovat murentaneet tätä toivetta.

Suurimmillaan Forssan asukasluku oli 1980-luvun puolivälissä, jolloin se oli kahden vuoden ajan 20 000 asukkaan rajan yläpuolella. Vuoteen 1994 mennessä asukasluku laski vain muutamilla sadoilla, mutta sen jälkeen väestön väheneminen kiihtyi. Forssa huippuvuosiensa jälkeen menettänyt yli 2 000 asukasta; vähenemistahti on kuitenkin viime aikoina hidastunut.

..