Hanko

Hanko (ruots. Hangö) on Suomen eteläisin kaupunki. Kaupungin sijainti on hyvin merellinen Hankoniemen kärjessä, kolmelta suunnalta meren saartamana. Ominaista Hangolle ovat merenrannat ja eritoten hiekkarannat, joita kaupungissa on yli 30 km. Hanko onkin kaupunki, joka 'elää' kesäisin. Kesällä mm. ravintoloiden määrä kasvaa talveen verrattuna kaksinkertaiseksi ja vuoden tapahtumat sijoittuvat lähes poikkeuksetta kesäkuukausiin, mitä kaupunkilaisten keskuudessa pidetään jonkinlaisena ongelmana. Hangon väkiluku vähenee; vuosituhannen vaihteen aikoihin se laski alle kymmenen tuhannen.

Kaupunki on kaksikielinen. 53,5 prosentin enemmistö asukkaista puhuu suomea ja 43,4 prosenttia puhuu ruotsia. Hangon työikäisistä asukkaista 66 % on suorittanut perusasteen jälkeisen tutkinnon, mikä on vähiten koko maassa.

..