TIETOSUOJA

 

Viite: EU asetus: "General Data Protection Regulation" (GDPR)

1. Rekisterinpitäjä

Numeropalvelu 1188 Oy

PL 144

00701 Helsinki

Sähköposti: info@1188.fi

Y-tunnus: 2382569-7

2. Rekisterin nimi

1188 yrityshakujärjestelmä / 1188 numeropalvelu

3. Yritysten tietojen käsittely yritysrekisterissä

Yritysrekisterin tietojen  käyttötarkoitus on Numeropalvelu 1188 Oy:n tuottamien yrityshakupalvelujen tuottaminen. Yritysasiakkaiden rekisteritietoja käytetään myös suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palvelujen kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan.

Yritysrekisteriin liittyviä julkisia tietoja ovat mm. yrityksen yhteystiedot, y-tunnus, toimiala ja yritykseen liittyvät yleiset lisätiedot.

Yritysasiakkailta on nähtävillä julkisesti yrityksen yhteyshenkilöön liittyviä henkilökohtaisia tietoja, kuten yhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelin. Tässä tapauksessa tietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ("Ehdot ja säännöt") ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Yrityksen yhteyshenkilön tietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Yritysasiakkailla on mahdollisuus piilottaa julkinen näkyvyys näistä yhteyshenkilön tiedoista.

Tämän lisäksi ylläpidämme yritysasiakkaista tilaukseen, laskutukseen, maksuihin ja myyntiin liittyviä tietoja.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan sopimussuhteessa 1188 palveluun liittyneiltä rekisteröidyiltä yritysasiakkailta, kaupparekisteristä, patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisestä yritystietojärjestelmästä ja muista kolmansien osapuolten ylläpitämistä rekistereistä.

5. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yritysrekisterin sisältö on tallennettu sähköisesti varmennetuille palvelimille, jotka sijaitsevat korkean turvatason palvelintilassa Saksassa. Pääsy rekisteriin on vain 1188 numeropalvelu Oy_n auktorisoimilla henkilöillä.

7. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteriin liittyvillä yrityksillä on oikeus tarkastaa yrityksen tiedot. Tämä tarkoittaa myös yrityksen yhteyshenkilön ilmoittamia henkilökohtaisia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi tehdä vain yrityksen yhteyshenkilö, ja se tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Yritysasiakas voi myös itse tarkistaa yrityksen tietoja erityisen tunnuksen ja salasanan avulla, mitkä toimitetaan asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä.

Tarkastuspyynnöt voidaan lähettää allaolevaan osoitteeseen:

Numeropalvelu 1188 Oy

PL 144

00701 Helsinki

8. Tietojen korjaus

Rekisteriin kuuluvien yritysten yhteyshenkilöillä on oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojen korjausta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sähköpostitse.

Yritysasiakas voi myös itse päivittää ja korjata yrityksen tietoja, mukaanlukien yrityksen yhteyshenkilön tietoja, erityisen tunnuksen ja  salasanan avulla, mitkä toimitetaan asiakkaalle tilausvahvistuksen yhteydessä.

Kirjalliset korjauspyynnöt voidaan lähettää osoitteeseen:

Numeropalvelu 1188 Oy

PL 144

00701 Helsinki

sähköposti: info@1188.fi

9. Muut asiakkaan oikeudet

- Asiakkaalla on oikeus kieltää yritykseen liittyvien tietojen käsittelyn ja ylläpidon suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

- Asiakkaalla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa tietojen (esim. sopimukseen perustuvien tilaustietojen) käsittelyä ja ylläpitoa.

- Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

..