Ei uusia yrityskortteja
Oripää

Oripää on Suomen kunta, joka sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa. Kunnassa asuu 1 417 ihmistä ja sen pinta-ala on 117,74 km2, josta 0,09 km2 on vesistöjä. Väestötiheys on 12,04 asukasta/km2.

Oripään naapurikunnat ovat Loimaa, Pöytyä ja Säkylä.

Oripäässä sijaitsee harrastuslentäjien käyttämä Oripään lentokenttä.

Luonnonympäristöä Oripäässä hallitsee Säkylästä Mellilään johtava harjujakso, jonka alueella on muun muassa Oripään lentokenttä. Harjun kupeessa on Pohjoismaiden suurimmaksi lähteeksi mainittu Myllylähde. Muut osat kunnasta ovat Varsinais-Suomelle tyypillistä savitasankoa, jota moreeniselänteet rikkovat. Oripään alueelta alkunsa saavia jokia ovat Saaristomereen virtaava Aurajoki ja selkämereen laskevaan Eurajoen vesistöön kuuluva Yläneenjoki. Myllylähteestä saa lisäksi alkunsa Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Loimijoen sivujoki Hanhijoki. NäIN kunta sijaitsee Järvi-Suomen ja Rannikko-Suomen välisellä vedenjakajalla.

Oripään alueella on kolme valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä: Oripään kirkko vuodelta 1821 sekä Varkaantien ja Huovintien historialliset tiet, jotka risteävät Oripään kirkolla.

..